REGNA SMART SOLUTIONS
FOR CONSTRUCTION

İnşaat sektörü için geliştirdiğimiz CRM ve mobil yönetim çözümümüzü detaylı inceleyin.

REGNA SMART SOLUTIONS FOR CONSTRUCTION
SİZE NE KATKI SAĞLAYACAK?

 • Projeye dahil olan işveren, rakip, ortak, ajans, vb kurumların ve bu kurumlardaki kontak kişilerin detaylı bilgilerinin tek bir sistemde tutulması sağlanır.
 • Proje esnasında müşteriye dokunulan her görüşme (toplantı, telefon, eposta, ziyaret,vb), not ve dokümanlar ile birlikte tek bir havuzda toplanır.
 • İhale sürecine giriş aşamasında, yeterlilik analizinin yapılması; tahmini proje bedeli ve gerçekleşen proje bedeli arasındaki karşılaştırma yapılması sağlanır.
 • İhale aşamasında iken kar-zarar analizi yapılarak devam ya da tamam kararı alınması sağlanır.
 • Projenin potansiyelden sözleşme aşamasına kadar her adımının analizi yapılır.
 • Kazanılan ya da kaybedilen projenin ortakları, rakipleri, kazanma ya da kaybetme analizi yapılarak, sonraki projeler için altyapı oluşturulur.
 • Kazanılan projelerin sonrasında imzalanan sözleşmenin takibi yapılır. Satış ekibine belirlenen kriterlerde hedefler konularak performansları ölçümlenir. Firma genel hedefleri de bu kapsamda takip edilir. Çokuluslu firmalarda ise yurt dışı projelerine ülke bazlı hedef konularak analiz yapılması sağlanabilir.
 • Kurum, kontak kişi veya proje 360 derece değerlendirilerek detaylı analiz yapılması sağlanır.
 • Farklı pazarlama karakteristiklerine göre(Kontak kişiler için din, dil, doğum tarihi, organizasyonlar için turnover,vb) sınıflandırıp mailing ve anket düzenlenir.
 • Outlook entegrasyonu sayesinde, toplantı, eposta ve kontak bilgilerinin senkron edilmesi sağlanır.
 • Regna İnşaat Mobil Çözümü iOs, Android, BB,vb farklı platformlarda ve farklı cihazlarda potansiyelden sözleşme aşamasına kadar çift yönlü kullanılabilir.

İNŞAAT SEKTÖRÜ

Referanslarımız