BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 

YÖNETİMİ VE ÇALIŞANLARI OLARAK İŞ SÜREKLİLİĞİ VE BİLGİ VARLIKLARIMIZA YÖNELİK RİSKLERİ YÖNETMEK İÇİN; 

TÜM SÜREÇLERDE BİLGİ VARLIKLARINA YÖNELİK RİSKLERİ SİSTEMATİK OLARAK YÖNETMEK, 

BİLGİ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ TÜM YASAL MEVZUAT VE SÖZLEŞMELERE UYMAK, 

BİLGİ GÜVENLİĞİ SİSTEMLERİNİN KURALLARINA UYMAK VE SİSTEMİMİZİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK, 

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI’NIN UYGULANMASINI SAĞLAMAK VE KONTROLÜNÜ YAPMAK, GÜVENLİK İHLALLERİNDE GEREKLİ YAPTIRIMIN İCRA EDİLMESİNİ YÖNETİM TARAFINDAN DESTEKLEMEK, 

FİRMAMIZA, MÜŞTERILERIMIZE, TEDARIKÇI VE IŞ ORTAKLARIMIZA AIT HER TÜRLÜ BİLGİ VARLIĞININ GİZLİLİK, ERİŞİLEBİLİRLİK VE BÜTÜNLÜKLERI ÜZERİNDEKI RİSKLERIN FARKINDA OLMAK VE BU RİSKLERI YÖNETMEK, 

ÇALIŞANLARIMIZIN BİLGİ GÜVENLİĞİ FARKINDALIĞI İÇİN YETKİNLİKLERİNİ GELİŞTİRECEK EĞİTİMLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK, LİDERLİK YAPMAK VE DİĞER YÖNETİM SİSTEMLERİYLE BÜTÜNLEŞİK OLARAK SEKTÖRÜMÜZDE ÖRNEK BİR KURULUŞ OLMAK  

 

TAAHHÜDÜMÜZDÜR.