Doğrudan yer aldığımız ilk yurtdışı projelerimiz başladı